Գոշի միջնակարգ դպրոց

Բյուջե 2018

2018 բյուջե

Գոշի միջն. դպրոցի 2018թ. նախնական բյուջեի տարբերակը քննարկվեց դպրոցի կառավարման խորհրդի կողմից և  հավանության արժանացավ:

 

posted by Gosh in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Բյուջե 2018-ում

2018 թ. նախնական բյուջե

2018 բյուջե

posted by Gosh in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2018 թ. նախնական բյուջե-ում

Հաշվետվություն 2017 թ. 3-րդ եռամսյակ

posted by Gosh in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն 2017 թ. 3-րդ եռամսյակ-ում

2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն

posted by Gosh in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են 2-րդ եռամսյակի հաշվետվություն-ում

Հաշվետվություն 2017թ. 1-ին եռամսյակ

posted by Gosh in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն 2017թ. 1-ին եռամսյակ-ում

Նախահաշիվ-ամփոփ

posted by Gosh in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Նախահաշիվ-ամփոփ-ում

Նախահաշիվ-նախակրթարան

posted by Gosh in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Նախահաշիվ-նախակրթարան-ում

Հաստիքացուցակ

posted by Gosh in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաստիքացուցակ-ում

Գնումների պլան 2017թ.

posted by Gosh in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Գնումների պլան 2017թ.-ում

Հաշվետվություն, կատարողական 2016թ.

posted by Gosh in Չդասակարգված and have Մեկնաբանությունները կասեցված են Հաշվետվություն, կատարողական 2016թ.-ում